Oslo klatrepark skal i 2019 utvide tilbudet vårt til flere former for klatring

KURS

  • Buldring: Teknikkurs
  • Klatring: Nybegynnerkurs i Sportsklatring
  • Rappell: Etablering rappellfeste og metode for rappellering

Vi skal også tilby Rappellering som tilleggsaktivitet ved arrangementer og ved spesielle evenementer for dropin-kunder

Buldring

Buldring (fra engelsk boulder, «stor stein») er klatring uten tau på store steiner eller kunstige formasjoner laget for å likne store steiner. Buldring er en sport i seg selv, men brukes også som trening av klatrere. Den amerikanske klatreren John Gill regnes som pionér for buldring som en selvstendig gren av klatringen på 1950- og 1960-tallet.

Buldring er sport som i større grad fokuserer på høy ytelse og de enkelte bevegelsene fremfor utholdenhet som kreves i tradisjonell klatring. Som i andre former for klatring finnes det en egen gradering for buldring.

For å redusere risikoen for skade som følge av fall går klatrere vanligvis ikke mer enn noen få meter over bakken. Det er vanlig å plassere en spesiallaget matte («crash pad») på bakken for å dempe støtet ved fall.

Kilde: Wikipedia

Sportsklatring

Sportsklatring er en gren innen aktiviteten klatring. Sportsklatring innebærer klatring på ferdig tilrettelagte klatrevegger, utendørs eller innendørs. Veggene er som oftest boltet og det kreves mindre utstyr og kunnskap enn ved fjellklatring. Sportsklatring er i Norge den mest utbredte formen for klatring.

Kilde: Wikipedia

Rappellering

Rappell innebærer å fire seg ned i bratt terreng eller bygningsfasader og installasjoner ved hjelp av et tau, med dertil egnede hjelpemidler. Det finnes flere måter å gjennomføre en rappell på, avhengig av tilgjengelig utstyr og terrengets og situasjonens karakter.

Kilde: Wikipedia