Rappellfeste

Feste for nedfiring. Skal bestå av to uavhengige, utlignede sikringer som tåler drag nedover og utover.

Kilde NKFs metodesett