Vi tilbyr ulike aktiviteter i Klatreparken:

Løyper i trærne

 

Dette er Norges mest spennende klatrepark i vill og vakker natur!

Her vil du oppleve utfordrende og rå opplevelser høyt og lavt i Oslos tretopper.

Vi har  8 spennende løyper, med flere Tarzanhopp og mange Ziplines. Løypene varierer i både høyde og vanskelighetsgrad, så her er det noe for alle.

 

Rangert fra lettest til vanskeligst

 • Barneløypa: 3-6 år 

Voksen kan følge fra bakken

 

 • Øvelsesløyper: Høydekrav 115 cm

Voksen kan følge fra bakken

 

 • Grønne løyper: Høydekrav 115 cm.
 1. Barn under 7 år må ha følge av en klatrende voksen.  Vi anbefaler minimum 1 voksen per 3 barn.
 2. Barn under 12 år må ha følge med voksen
 3. Barn 12+ år kan klatre fritt uten følge av voksen.

 

 

 • Blå løype: Høydekrav 115 cm.
 1. Barn 6-11 år må ha følge av voksen oppe i løypene. Vi anbefaler minimum 1 voksen per 3 barn.
 2. Barn 12+ år kan klatre fritt uten følge av voksen.

 

 • Rød løype: Høydekrav 140 cm
 1. Barn 6-11 år må ha følge av voksen oppe i løypene. Vi anbefaler minimum 1 voksen per 3 barn.
 2. Barn 12+ år kan klatre fritt uten følge av voksen.

 

 • Svart løype: Høydekrav 150 cm
 1. Barn 6-11 år må ha følge av voksen oppe i løypene. Vi anbefaler minimum 1 voksen per 3 barn.
 2. Barn 12+ år kan klatre fritt uten følge av voksen.

 

 

 

Oslo klatrepark skal i 2019 utvide tilbudet vårt til flere former for klatring.

 

Om barn og ungdom

Klatring og klatreparker er perfekt for motorisk utvikling.

Motorisk utvikling er endringen i motorisk atferd over tid. Barna lærer seg nye bevegelser og forbedrer bevegelsene de allerede har lært, en utvikling som skjer gjennom ulike faser. Jo mer tid barnet får til å øve på ferdigheten, dess mer utvikles den fra å være grov-koordinert til å bli fin-koordinert. Etter mye øving blir ferdigheten automatisert, slik at barnet kan gjøre noe annet samtidig. Kvaliteten på den motoriske utviklingen blir påvirket av miljøet- både fysiske og menneskelige faktorer spiller inn. 

(Kilde: Utdanningsdirektoratet) 

De grunnleggende særtrekk ved klatring som aktivitet er lekorientering. Man oppnår utvikling av allsidige motoriske ferdigheter som koordinasjon, balanse, styrke, øye-fot-hånd-samspill og smidighet på en måte få andre aktiviteter kan.