Tilbud til trivselsledere

I samarbeid med Trivselsprogrammet innfører Oslo Klatrepark rabatterte priser for trivselsledere. Elevene er opptil 16 år, og de er valgt av sine medelever fordi de er mobbefrie og greie mot alle. Deres oppgave er å lede aktiviteter i skolegården og passe på at alle har det bra.

Tilbudet til trivselslederne er som følger:

”Tilbyr ”2 for 1” på dagskort alle dager for TL og en venn/person”

Vi gleder oss til å ta i mot flotte barn og ungdom som yter det lille ekstra og går foran som et godt eksempel for oss alle.