Adresse Oslo klatrepark

Oslo Klatrepark ligger kun 5 - 20 minutter fra sentrale deler av Oslo.

Du finner klatreparken i Trondheimsveien 644, 0968 Oslo, ved Bånkall gård øverst i Groruddalen.


Klatreparken ligger oppe i skogen mellom Bånkall gård og Franzefoss.

Bil

Trondheimsveien fra Oslo: Passer Groruddalen golfbane og fortsett forbi Bånkall gård. Følg skilting og ta første vei inn til venstre.

Østre Aker vei: Ta avkjøring mot Stovner, følg Fossumveien til Trondheimsveien. Ta til høyre i lyskrysset og passér Groruddalen golfbane. Fortsett forbi Bånkall gård, følg skilting og ta første vei inn til venstre.

Trondheimsveien fra Gjelleråsen: Passér lyskrysset ved Skillebekk/Vestli, følg skilting og ta første vei til høyre.

Vi har 55 parkeringsplasser tilgjengelig

Offentlig transport Oslo klatrepark

Reise med t-bane nr 5:

Linjekart

Rutetabell: gå av på Vestli stasjon, følg gangveien Ragnhild Schibbyes vei til lyskrysset ved Skillebekk. Gå over lyskrysset og til venstre. 

Reise med buss:

Linjekart for buss Nedre Romerike

Rutetabell for linje 380: Gå av på Skillebekk stasjon.

 

Linjekart for buss i Nittedal/Hakadal

Rutetabell for linje 390 og 390 E: Gå av på Skillebekk stasjon

Sykkel

Det er sammenhengende gang/sykkelvei fra Sinsen/Grefsen, langs hele Trondheimsveien og til klatreparken.

På tvers av Groruddalen fra sør til nord, er gang/sykkelsti under opparbeidelse som en del av miljøgaten på Fossumveien fra Østre Aker vei til Trondheimsveien. 

Bånkall gård v/ Oslo klatrepark Bånkall gård