Adresse Oslo klatrepark

Oslo Klatrepark ligger kun 15 minutter fra sentrale deler av Oslo.

Du finner klatreparken i Trondheimsveien 644, 0964 Oslo, ved Bånkall gård øverst i Groruddalen.


Klatreparken ligger oppe i skogen mellom Bånkall gård og Franzefoss.

Bil

Trondheimsveien fra Oslo: Passer Groruddalen golfbane og fortsett forbi Bånkall gård. Følg skilting og ta første vei inn til venstre.

Østre Aker vei: Ta avkjøring mot Stovner, følg Fossumveien til Trondheimsveien. Ta til høyre i lyskrysset og passér Groruddalen golfbane. Fortsett forbi Bånkall gård, følg skilting og ta første vei inn til venstre.

Trondheimsveien fra Gjelleråsen: Passér lyskrysset ved Skillebekk/Vestli, følg skilting og ta første vei til høyre.

Vi har 55 parkeringsplasser tilgjengelig

Sykkel

Det er sammenhengende gang/sykkelvei fra Sinsen/Grefsen, langs hele Trondheimsveien og til klatreparken.

På tvers av Groruddalen fra sør til nord, er gang/sykkelsti under opparbeidelse som en del av miljøgaten på Fossumveien fra Østre Aker vei til Trondheimsveien. 

Offentlig transport Oslo klatrepark

Her kan man bruke Ruters reiseplanlegger

Reise med t-bane:

Linjekart

Rutetabell for t-bane nr. 4 og 5

Gå av på Vestli stasjon, følg gangveien Ragnhild Schibbes vei til lyskrysset ved Skillebekk. Gå over veien og til venstre.

Reise med buss:

Linjekart for buss Nedre Romerike

Rutetabell for linje 380: Gå av på Tokerudbekken holdeplass.

Linjekart for buss i Nittedal/Hakadal

Rutetabell for linje 390: Gå av på Tokerudbekken holdeplass.

Bånkall gård v/ Oslo klatrepark Bånkall gård